Menu Điều Hướng

Tin Tức

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ KHÍ THẢI – XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG.

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ KHÍ THẢI – XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG.

Xử lý khí thải là quá trình tách các hợp chất bay hơi hoặc bụi không mong muốn ra khỏi khí thải thoát ra trong quá trình hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp.

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Hộ chiếu mẫu mới bị Đức từ chối cấp thị thực, Cục Xuất nhập cảnh lên tiếng

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.


Chat FB

Chat Zalo

Điện Thoại