Menu Điều Hướng

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ KHÍ THẢI – XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG.

 Xử lý khí thải là quá trình tách các hợp chất bay hơi hoặc bụi không mong muốn ra khỏi khí thải thoát ra trong quá trình hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp.  Tùy theo đặc điểm sản xuất của từng nhà máy mà khí thải ra môi trường có thành phần và tính chất khác nhau.  Các chất thường gặp trong khí thải công nghiệp là H2S, SO2, CO2, tro bụi các quá trình tự nhiên (tại các nhà máy nhiệt điện, lò đốt than, gạch) hoặc các nhà sản xuất xi măng có các phương pháp xử lý khí thải độc hại phù hợp.  Các phương pháp xử lý khí tối ưu hiện nay:

  • Xử lý bằng phương pháp lọc sinh học.
  • Xử lý bằng phương pháp hấp thụ. 
  • Xử lý bằng phương pháp lọc tĩnh điện.
  •  Xử lý bằng quy trình thiêu hủy.

 27-07-22 16:33:57


Tin Tức Liên Quan


Chat FB

Chat Zalo

Điện Thoại